INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

4910 - Helyközi vasúti személyszállítás

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a vasúti személyszállítás, a nagy kiterjedésű földrajzi terület fővonalhálózatán
- a helyközi vasúti személyszállítás
- a háló- és étkezőkocsi működtetése a vasúti társaságok integrált tevékenységeként

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a városi és elővárosi, várostérségi átmenő (tranzit) személyszállítás, lásd: 4931
- a személypályaudvari tevékenységek, lásd: 5221
- vasúti pályaállomány, infrastruktúra működtetése és a kapcsolódó tevékenységek, úgymint váltóállítás és vasúti tolatás, lásd: 5221
- a háló- és étkezőkocsi működtetése önálló elkülönült egységként , lásd: 5590, 5610

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 4910

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

4910 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Szárazföldi, csővezetékes szállítás" alatt:

Csővezetékes szállítás (495)

Egyéb szárazföldi személyszállítás (493)

Helyközi vasúti személyszállítás (491)

Közúti áruszállítás, költöztetés (494)

Vasúti áruszállítás (492)