INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

6110 - Vezetékes távközlés

Ebbe a szakágazatba tartoznak:
- azok az üzemeltetési, üzemfenntartó és karbantartó, a hozzáférést nyújtó szolgáltató tevékenységek, amelyek a vezetékes távközlés (telekommunikáció) infrastruktúrájával (beszéd, adat, szöveg, hang- és videojel átvitelét végző berendezésekkel) kapcsolatosak:
- a kapcsoló és átviteli berendezés működtetése és üzemfenntartása a két pont közötti, távbeszélővonalon, mikrohullámon vagy távbeszélővonal és műholdas kapcsolat kombinációjával végzett távközlési módokon
- a kábeles elosztó rendszer működtetése (például: adatok és televíziós jelek elosztására)
- az olyan távközlés, amely a saját eszközeit használja a távíró- és más nem beszédhanggal működő jel átvitelre.
Ezt olyan távközlő berendezések végezhetik, amelyek egy technológiát alkalmaznak vagy többfélét kombinálnak.

Ebbe a szakágazatba tartozik még:
- a hozzáférés és hálózati kapacitás beszerzése a tulajdonostól és a hálózatok működtetőitől, valamint ezt a kapacitást hasznosítva az üzleti és háztartási célú távközlési szolgáltatás nyújtása.
- a vezetékes infrastruktúrát működtető által nyújtott internet-hozzáférés is.

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a távközlési szolgáltatás viszonteladása, lásd: 6190

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 6110

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

6110 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Távközlés" alatt:

Egyéb távközlés (619)

Műholdas távközlés (613)

Vezeték nélküli távközlés (612)

Vezetékes távközlés (611)