INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

6621 - Kockázatértékelés, kárszakértés

Ebbe a szakágazatba tartoznak az olyan biztosítást kiegészítő adminisztratív tevékenységek, mint biztosítási kárbecslés, kárfelmérés, értékbecslés és kárrendezés.

Ebbe a szakágazatba tartozik::
- a kártérítési igény felmérése
- kárfelmérés, értékbecslés, kárbecslés
- kockázatbecslés
- kockázat- és kárértékelés
- kárbecslés
- kárrendezés

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- az ingatlanbecslés, lásd: 683
- az egyéb rendeltetésű becsüsi tevékenység, lásd: 7490
- a nyomozási tevékenység, lásd: 8030

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 6621

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

6621 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Egyéb pénzügyi tevékenység" alatt:

Alapkezelés (663)

Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység (662)

Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap) (661)