INGYENES tanácsadás: +36 30 220 1100
Megjegyzem magamnak
E-mailben elküld

8422 - Honvédelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- a honvédelem, hadügyek, a szárazföldi, a tengeri, a légi és az űrvédelmi erők igazgatása, felügyelete és működtetése, úgymint:
- szárazföldi haderő, haditengerészeti és légierő harci alakulatai
- mérnöki, szállító, kommunikációs, hírszerzési, anyagellátó személyzet és egyéb nem harci alakulatok és csapatok
- a védelemi létesítmények tartalék- és kisegítő erői
- hadi logisztika (gondoskodás felszerelésről, szerkezetekről, utánpótlásról stb.)
- a katonai személyzet harctéri, tábori egészségügyi ellátása
- a polgári védelmi erők igazgatása, működése és támogatása
- az előre nem látott esemény bekövetkezésére vonatkozó tervek kidolgozásának támogatása, valamint olyan gyakorlatok végrehajtásának támogatása, amelybe bevonják a polgári intézményeket és a polgári lakosságot is
- a védelemmel kapcsolatos kutatás fejlesztés politikák és a hozzájuk kapcsolódó alapok igazgatása

Nem ebbe a szakágazatba tartozik:
- a kutatás és kísérleti fejlesztés, lásd: 72
- a katonai segítség nyújtása más országoknak, lásd: 8421
- a katonai bíróságok tevékenysége, lásd: 8423
- a békeidőben bekövetkező katasztrófáknál, hazai szükségállapot esetén gondoskodás az ellátásról, lásd: 8424
- a katonai iskolák, főiskolák, akadémiák oktatási tevékenysége, lásd: 853
- a katonai kórházak tevékenysége, lásd: 8610

ENGEDÉLYKÖTELES-e ez a TEÁOR szám:

Itt tudja ellenőrizni, hogy ez a tevékenység engedélyköteles-e: 8422

TEÁOR '03 Megfelelője:

Szakmakódok:

8422 teáor alatti szakmakódok

További TEÁOR számok a "Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás" alatt:

Kötelező társadalombiztosítás (843)

Közigazgatás (841)

Társadalmi közszolgáltatás (842)